FLUCTUATIONS IN GROUND WATER
DISTRICTWISE AVERAGE DEPTH TO WATER DURING JUNE 1974, JUNE,2008 AND OCTOBER,2008(Mtrs)
S.No. District June,74 June,2008 Oct.,2008 June,74 to June, 08 Seasonal fluctuation June-Oct 2008
1. Ambala 5.79 9.31 8.69 -3.52 +0.62
2. Bhiwani 21.24 21.98 21.58 -0.74 +0.40
3. Faridabad 5.94 10.61 9.57 -4.67 -1.04
4. Fatehabad 10.48 15.94 16.76 -5.46 -0.82
5. Gurgaon 6.64 22.62 22.67 -15.98 -0.05
6. Hisar 15.47 7.58 6.78 +7.89 +0.80
7. Jind 11.97 10.43 9.68 +1.54 +0.75
8. Jhajjar 6.32 5.27 4.35 +1.05 +0.92
9. K.shetra 10.21 28.79 28.63 -18.58 +0.16
10 Kaithal 6.28 18.34 18.70 -12.06 -0.36
11 Karnal 5.72 15.19 15.28 -9.47 -0.09
12 M.garh 16.11 41.08 39.68 -24.97 -1.40
13. Mewat 5.50 10.31 9.57 -4.81 +0.74
14 Panchkula 7.58 12.19 12.35 -4.61 -0.16
15 Panipat 4.56 14.45 14.34 -9.89 +0.11
16 Rewari 11.75 22.21 20.73 -10.46 +1.48
17 Rohtak 6.64 4.20 3.15 +2.44 +1.05
18 Sonepat 4.68 7.56 7.00 -2.88 +0.56
19 Sirsa 17.88 14.14 14.25 +3.74 -0.11
20 Y.Nagar 6.26 9.76 10.50 -3.50 -0.74
  State Average 9.35 15.10 14.71 -5.75 +0.39
Historical fluctuation (June 1974-June 200
No. of Distt Average Water Fluctuation (mtr)
  Level (Mtr) Min. Max
Rise (+)=5  3.33 +1.05 (Jhajjar) +7.89 (Hisar)
Fall (-)=15 8.77 -0.74 (Bhiwani) -24.97(M.garh)